Slide background
Slide background
Slide background
Drejtoria e Inspektimit të Naftës dhe Gazit (DING)
Kjo drejtori ka për mision parandalimin e rreziqeve që vijnë nga pajisjet nën presion nëpërmjet mbikqyerjes efektive të tregut

Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike (DIPIE)
Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike e Inspektoratit Qendror Teknik ka për mision garantimin e sigurisë

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Inspektoriatin Qendror Teknik në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dh...
Më shumë

IQT penalizon 10 subjekte për mungesë standardesh

Inspektoriati Qendror Teknik ka penalizuar 10 subjekte biznesi që tregtojnë naftë dhe gaz për mungesë të respektimit të standardeve të kërkuara. Nga inspektimet e inspektorëve të...
Më shumë