Slide background
Slide background
Slide background
Drejtoria e Inspektimit të Naftës dhe Gazit (DING)
Kjo drejtori ka për mision parandalimin e rreziqeve që vijnë nga pajisjet nën presion nëpërmjet mbikqyerjes efektive të tregut

Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike (DIPIE)
Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike e Inspektoratit Qendror Teknik ka për mision garantimin e sigurisë

IQT penalizon 10 subjekte për mungesë standardesh

Inspektoriati Qendror Teknik ka penalizuar 10 subjekte biznesi që tregtojnë naftë dhe gaz për mungesë të respektimit të standardeve të kërkuara. Nga inspektimet e inspektorëve të...
Më shumë

Nafta dhe gazi, IQT gjobit 34 subjekte pёr muajin gusht 2014

Inspektorati Qendror Teknik ka bёrё publike rezultatet e kontrolleve tё ushtruara gjatё muajit gusht 2014 nga Drejtoria e Inspektimit tё Naftёs dhe Gazit. Pёr kёtё muaj figurojn...
Më shumë