Slide background
Slide background
Slide background
Drejtoria e Inspektimit të Naftës dhe Gazit (DING)
Kjo drejtori ka për mision parandalimin e rreziqeve që vijnë nga pajisjet nën presion nëpërmjet mbikqyerjes efektive të tregut

Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike (DIPIE)
Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike e Inspektoratit Qendror Teknik ka për mision garantimin e sigurisë

Mungesa e standardeve, IQT penalizon 8 subjekte për muajin Maj

Inspektoriati Qendror Teknik vijon kontrollet në drejtim të respektimit të standardeve përsa i takon tregtimit të gazit dhe naftës e gazit në vendin tonë. Edhe gjatë muajit Maj,...
Më shumë

Veprimet e përbashkëta të Mbikqyrjes së tregut në Evropën Juglindore

Konferenca finale në kuadër të veprimeve të përbashkëta të mbikqyrjes së tregut në Evropën Juglindore, është mbajtur më datë 24 dhe 25 Qershor 2014 në Beograd, Republika e Serbisë....
Më shumë