Slide background
Slide background
Slide background
Drejtoria e Inspektimit të Naftës dhe Gazit (DING)
Kjo drejtori ka për mision parandalimin e rreziqeve që vijnë nga pajisjet nën presion nëpërmjet mbikqyerjes efektive të tregut

Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike (DIPIE)
Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike e Inspektoratit Qendror Teknik ka për mision garantimin e sigurisë

Cilësia e naftës e gazit, në 3 muaj procedohen 172 subjekte

Drejtoria e Inspektimit të Gazit dhe Naftës ka vijuar kontrollet në zbatim të ligjit për respektimin e standardeve në fushën e importit dhe tregtimit të naftës e gazit në Shqipëri....
Më shumë

IQT kërkesë Përmbarimit Gjyqësor për bashkëpunim

TIRANE-Inspektoriati Qendror Teknik i ka kërkuar Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor të bashkëpunojë me këtë institucion për ekzekutimin e vendimeve të gjobave të vendosura ndaj...
Më shumë