Slide background
Slide background
Slide background
Drejtoria e Inspektimit të Naftës dhe Gazit (DING)
Kjo drejtori ka për mision parandalimin e rreziqeve që vijnë nga pajisjet nën presion nëpërmjet mbikqyerjes efektive të tregut

Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike (DIPIE)
Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike e Inspektoratit Qendror Teknik ka për mision garantimin e sigurisë

Licencat, IQT: Të plotësohet dokumentacioni i duhur

Inspektoriati Qendror Teknik i ka bërë thirrje subjekteve të biznesit që duan të pajisen me licencën  për impiantet e përpunimit të nënprodukteve të naftës, që të plotësojnë...
Më shumë

Panairi i Energjisë, IQT pavion për promovimin e standardeve

Eshtë mbajtur në Tiranë, nga data 7-9 Nëntor Panairi i Energjisë, “Energjia, Sfida e së Ardhmes” e organizuar nga Ministra e e Energjisë dhe Industrisë.ergjisë dhe Industrisë....
Më shumë