Slide background
Slide background
Slide background
Drejtoria e Inspektimit të Naftës dhe Gazit (DING)
Kjo drejtori ka për mision parandalimin e rreziqeve që vijnë nga pajisjet nën presion nëpërmjet mbikqyerjes efektive të tregut

Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike (DIPIE)
Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike e Inspektoratit Qendror Teknik ka për mision garantimin e sigurisë

Hyn në fuqi ligji i ri për përpunimin, transportin dhe tregtimin e naftës dhe gazit

Nga data 23 gusht, në vendin tonë ka hyrë në fuqi ligji i ri i ndryshuar i hidrokarbureve i cili synon respektimin e standardeve në prodhimin dhe tregtimin e naftës e gazit. Me...
Më shumë

Mungesa e standardeve, IQT penalizon 8 subjekte për muajin Maj

Inspektoriati Qendror Teknik vijon kontrollet në drejtim të respektimit të standardeve përsa i takon tregtimit të gazit dhe naftës e gazit në vendin tonë. Edhe gjatë muajit Maj,...
Më shumë