Slide background
Slide background
Slide background
Drejtoria e Inspektimit të Naftës dhe Gazit (DING)
Kjo drejtori ka për mision parandalimin e rreziqeve që vijnë nga pajisjet nën presion nëpërmjet mbikqyerjes efektive të tregut

Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike (DIPIE)
Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike e Inspektoratit Qendror Teknik ka për mision garantimin e sigurisë

IQT gjobit 42 subjekte per periudhen Dhjetor 2014 – Janar 2015

Bazuar në inspektimet e muajve dhjetor 2014 – janar 2015 nga Inspektoriati Qendror Teknik janë gjobitur në total 42 subjekte, të cilat tregtojnë lëndë hidrokarbur...
Më shumë

Respektimi i standardeve, IQT gjobit 61 subjekte për muajt Nëntor-Dhjetor 2014

Inspektorati Qendror Teknik publikon listën e subjekteve ndaj të cilave janë marrë masa me gjobë për mosrespektim të detyrimeve dhe kërkesave ligjore sa i takon treguesve t...
Më shumë