Slide background
Slide background
Slide background
Drejtoria e Inspektimit të Naftës dhe Gazit (DING)
Kjo drejtori ka për mision parandalimin e rreziqeve që vijnë nga pajisjet nën presion nëpërmjet mbikqyerjes efektive të tregut

Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike (DIPIE)
Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike e Inspektoratit Qendror Teknik ka për mision garantimin e sigurisë

Nafta dhe gazi, detyrimet e shoqërive SHA dhe SHpk për vitin 2013

Drejtoria e Inspektimit të Naftës dhe Gazit në Inspektoratin Qendror Teknik ka publikuar detyrimet e shoqërive SHA dhe SHpk për vitin 2013. Nga të dhënat rezulton se detyrimet për...
Më shumë

Nuk respektuan standardet ligjore, lista e subjekteve të gjobitura

Inspektorati Qendror Teknik bën publik listën e gjobave të vendosura gjatë vitit 2014 për ato subjekte të cilat nuk kanë respektuar treguesit e standardit duke qenë jashtë normave...
Më shumë