Slide background
Slide background
Slide background
Drejtoria e Inspektimit të Naftës dhe Gazit (DING)
Kjo drejtori ka për mision parandalimin e rreziqeve që vijnë nga pajisjet nën presion nëpërmjet mbikqyerjes efektive të tregut

Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike (DIPIE)
Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike e Inspektoratit Qendror Teknik ka për mision garantimin e sigurisë

Respektimi i standardeve, IQT gjobit 61 subjekte për muajt Nëntor-Dhjetor 2014

Inspektorati Qendror Teknik publikon listën e subjekteve ndaj të cilave janë marrë masa me gjobë për mosrespektim të detyrimeve dhe kërkesave ligjore sa i takon treguesve t...
Më shumë

Licencat, IQT: Të plotësohet dokumentacioni i duhur

Inspektoriati Qendror Teknik i ka bërë thirrje subjekteve të biznesit që duan të pajisen me licencën  për impiantet e përpunimit të nënprodukteve të naftës, që të plotësojnë...
Më shumë